Házirend

 Kérem, olvassák el házirendünket, hogy pihenésük kellemes és gondtalan legyen és elkerülhetők legyenek a későbbi félreértések.

 • A foglalásával Ön elfogadja és ismeri ezt a házirendet, melyet remélhetőleg be is fog tartani. Ennek be nem tartása a foglalás lemondását és a teljes összeg megfizetését vonja maga után, tekintet nélkül a szállás korábbi elhagyására.
 • A szállást érkezés napján 1400-tól lehet elfoglalni. Amennyiben 1800 után várható az érkezés erről a tulajdonost telefonon kötelező értesíteni.
 • Érkezéskor a vendég köteles átadni a személyes dokumentumait /személyigazolvány, útlevél/. Tájékoztató itt a dossziéban / VIZA rendszer /.  A személyes iratokat a regisztrálás után a tulajdonos visszaadja.
 • Érkezéskor kell a szállási költségeket kifizetni egyösszegben. Ez akkor is kötelezően kifizetendő, ha a vendégek- vagy a foglalt napok száma utólagosan csökkent. Amennyiben többen érkeznek mint ahány főre a foglalás szól, kérjük ezt előzetesen jelezni és érkezéskor a helyszínen a különbözetet kifizetni. A szálláshelyre illetve az ehhez tartozó külső zárt területre szigorúan tilos nem bejelentett vendéget, idegent beengedni a tulajdonos beleegyezése nélkül. Ennek megsértése a foglalás lemondását vonja maga után.
 • A Wifi csatlakozáshoz szükséges jelszót a szobákban találják. Működésének folyamatosságát a tulajdonos nem garantálja. Használata saját felelősségre és kockázatra történik. Így a tulajdonos nem vállal felelősséget a készülékben vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.
 • A szállás mindennel fel van szerelve. Amennyiben olyan eszközre lenne szüksége, mely nincs a lakásban kérje a szállásadótól /hajszárító, vasaló, ventilátor stb /. Ezért a saját elektromos eszközök használatából adódó károkért az eszköz tulajdonosa anyagilag felelős.
 • Tilos a szállásra bevinni fegyvert, lőszert, robbanó és gyúlékony anyagokat valamint azokat melyeknek illata erős, kellemetlen vagy zavaró lehet a többi vendég számára.
 • Az engedély nélkül bevitt dolgokban keletkezett kárért az üzemeltető a felelősségét kizárja.
 • A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz a tulajdonosnak, másik vendégnek vagy harmadik személynek.
 • A vendégház külső területeit kamerák őrzik. Ezek: bejárati kapu, gépkocsi parkolók, lakások bejáratai és a melléképület ajtajai. A kamerák használatához tartozó adatkezelési szabályzatot itt a házirend mellett találja.
 • Érkezéskor győződjenek meg róla, hogy a szálláshely rendben van-e? Rongálás vagy egyéb kár észlelését azonnal jelezzék a szállásadónak, mert később ezt nem áll módunkban elfogadni. A vendég által okozott károk megtérítését legkésőbb a távozási napon kell megtenni. Ha ezt anyagilag nem tudja megoldani jegyzőkönyvet kell felvenni az okozott kárról, a kártérítési értékről és a fizetés határidejéről, melyet a vendég aláírásával ismer el. A kár ki nem fizetése feljelentést von maga után.
 • A vendégek felelősek a szállás tisztaságának a megőrzéséért. A tulajdonos a vendég itt tartózkodása alatt nem végez takarítást vagy szemét ürítést. Kivételt az alábbi esetek képeznek:
  • a hét éjszakát meghaladó foglalások esetén minden hetedik napon cseréljük az ágyneműket és a törölközőket. Ezzel egyidejűleg a közös helyiségek takarítását és felmosását is elvégezzük.
  • amennyiben egy lakáson belül két külön egymással nem kapcsolatos foglalás van akkor minden harmadik napon takarítunk a közös helyiségekben.
 • A szemetet szelektíven gyűjtjük. Segítésül a szemetesek tetején rajzok segítenek a szortírozásban. Kérjük ezt Ön is ennek megfelelően végezze. A HIGÉNIAI BETÉTEKET az erre biztosított zacskóba, majd a szemetesbe tegye és NE a WC lefolyóba. Higiéniai kellékeket, tisztító és mosó szereket nem biztosítunk.
 • A tulajdonosnak nincs joga a vendég távollétében belépni annak szálláshelyére, kivéve, ha biztonsági ok vagy káresemény elkerülése ezt indokolja. Erről köteles a vendéget a következő találkozásnál értesíteni. Amennyiben károkozás gyanúja merül fel a vendég jelenlétében ellenőrizheti a szállást.
 •  Amennyiben elhagyják a szállást kérjük értékeiket a szálláson levő SZÉF-be tárolják. Személyes dolgaikért távollétükben felelősséget nem vállalunk. Ha elhagyják a szállást az ajtókat-ablakokat csukják be. Zárják el a gázt, vízcsapokat, kapcsolják ki az elektromos eszközöket, kapcsolják le a villanyt és a légkondit.
 • A lakásban TILOS a dohányzás és elektromos cigaretta használata! Dohányzásra az udvaron erre kijelölt helyet és hamutartót használják.
 • A szobák füstérzékelőkkel, a folyosók szénmonoxid érzékelővel felszereltek. Ezek riasztása esetén hagyják el a lakást és értesítsék a tulajdonost. Ha szükséges értesítsék a mentőket vagy a tűzoltóságot.
 • Háziállatot nem áll módunkban fogadni! Ennek megszegése a foglalás lemondását vonja maga után.
 • A közösen használható eszközöket / székek, napozóágyak, sporteszközök, hinták stb./mindenki köteles rendeltetésszerűen használni. A használattal a vendég kijelenti, hogy ismeri az eszköz használatát, a használatra vonatkozó előírásokat. A nem megfelelő használatból eredő balesetért és kárért a vendég felel. Véletlen vagy szándékos károkozást a vendégnek teljes értéken kell megtéríteni a tulajdonos részére. Az udvaron mindenki saját felelősségére tartózkodhat. A gyerekekért a szülők vagy a kíséretükkel megbízott személyek a felelősek. A 14 év alatti vendégek a vendégház szolgáltatásait csak a szülők vagy a megbízott személy jelenlétében használhatják.
 • Esetleges személyi károkért vagy sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
 • A kerti kiülő és grill közösen használható. A grill használata díjmentes, a szükséges tüzelőanyagról Önöknek kell gondoskodniuk.  A grill használatát jelezni kell a tulajdonosnak a többi vendéggel való egyeztetés végett.
 • TÜZET RAKNI KIZÁRÓLAG A KIÉPÍTETT GRILL ERRE ALKALMAS ESZKÖZÉBEN LEHET! Csak felnőtt jelenlétében és a tűzvédelmi előírások betartása mellett.
 • Az udvari eszközöket kérjük használat után eltakarítva elpakolni. Amennyiben sötétedés után végződik a grillezés a tüzet el kell oltani és a takarítást másnap 1200-ig el kell végezni.
 • Az udvaron csak olyan játékok használhatók és úgy, hogy az épületben, növényzetben ne okozzon károsodást.
 • A vagyon biztonság érdekében a szobájukat, lakást és a kaput MINDIG ZÁRJÁK!
 • A vendégház tulajdonában levő bármely tárgyának engedély nélküli eltulajdonítása bűncselekménynek minősül, mely büntetőjogi és polgári jogi lépéseket von maga után. 
 • Az átvett kulcsok, kaputávirányító elvesztése esetén a vendég ezt köteles azonnal jelenteni és az ezzel járó költségeket / zárcsere, kulcsmásolások stb./ megtéríteni. Ezek összege a következő képpen alakul:
  • szobakulcs + kapu kulcs elvesztése: kb. 15.000,- Ft
  • utcai kapu távirányító elvesztése, tönkretétele: kb. 10.000,- Ft mely teljes összegét a számla bemutatásával igazol a tulajdonos.
 • A parkolás az utcán díjmentes. Lehetőség van éjszakára térítés mentesen  4 db személyautóval /lakásonként 1 db /a fedett gépkocsi beállókhoz beparkolni. A helyek lakásonként fel vannak tüntetve. Amennyiben több autóval szeretnének beállni ez csak akkor lehetséges ha a többi autóst nem akadályozza a mozgásban. A helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik        
 • A gépjárművek behajtásához távirányító szükséges az utcai kapu nyitásához.
 • A vendégház lakó övezetben helyezkedik el ezért kérjük tartsák tiszteletben a környező házak lakóinak illetve a többi vendég nyugalmát. Ez különösen érvényes a délutáni pihenőre 1400-1600 óra között, valamint az éjszakai csendre 2200– 0800 között. Este tíz után TILOS az udvaron a hangoskodás, zenélés, zajjal és lármával járó tevékenység. A lakáson belül csak a többi vendég zavarása nélkül zenéljenek, tévézenek és hangoskodjanak. A tulajdonos jogosult a rendbontó vendéget figyelmeztetni, rendre inteni esetlegesen hivatalos személy bevonását kérni, továbbá visszafizetési és/ vagy kártérítési kötelezettség nélkül a vendégházból kiutasítani!
 • Távozás napján kötelesek 1000-ig a szállást elhagyni, hogy az Önök után érkező vendégeknek is elő lehessen készíteni a szállást. A kulcsokat és esetleg a kapu távirányítót a tulajdonos, vagy az általa megbízott személy veszi át ellenőrizve a szállás állapotát.
 • Bármi nemű probléma vagy észrevétel esetén haladéktalanul értesítsék a tulajdonost személyesen vagy a megadott elérhetőségeken. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

MEGKÖSZÖNVE EGYÜTT MŰKÖDÉSÜKET JÓ IDŐTÖLTÉST ÉS KELLEMES PIHENÉST KÍVÁNUNK!

AMENNYIBEN MINDENNEL MEG VOLTAK ELÉGEDVE SZÍVESEN LÁTJUK ÖNÖKET LEGKÖZELEBB, ÉS AJÁNLJÁK MÁSOK SZÁMÁRA IS SZÁLLÁSUNKAT.